Podpořte našeho partnera - Haima CZ:
Odešlete textovou zprávu ve tvaru:
DMS HAIMA na číslo 87 777
Cena DMS je 30Kč, Haima CZ obdrží 28,50Kč. (Více informací zde)

Bez Rozdílu o.p.s. doporučuje:
  Vítejte na webových stránkách organizace Bez Rozdílu o.p.s.!

Zveme Vás na večeři s irskými autory - literární čtení - B. Stoker, Dracula (2016)
Neděle 08.05.2016, od 19:00 hodin, Divadlo v Celetné

Přijďte se s námi pobavit a současně i trošku bát do Divadla v Celetné, kde jsme pro Vás na nedělní večer připravili literární čtení klasiky Brama Stokera - Dracula. Každý návštěvník, který v měsíci dubnu daruje krev bude mít stylově vstup zdarma. Před samotným literárním čtením se bude podávat výtečné moravské červené víno a drobné občerstvení.

Těšíme s Vámi na viděnou v divadle v Celetné!

Představení HAIMA CZ, z.s. - spolek pro pomoc dětem s hematologickým nebo onkologickým onemocněním.
  Haima CZ, z.s.


HAIMA CZ, z.s. je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Vznikla roku 1991 jako neziskové občanské sdružení a dnes působí její samostatné skupiny v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích.

Léčba poruch krvetvorby a onkologického onemocnění patří mezi dlouhodobá onemocnění, mezi základní činnosti tohoto spolku proto patří vedení dítěte a jeho rodiny celým průběhem nemoci až k plnému zapojení do běžného života.

Zajišťuje např. naplnění volného času dětí na oddělení (včetně organizuje návštěvy známých osobností a odborníků na oddělení), organizuje každoroční rekondiční pobyty v přírodě pro děti procházející dlouhodobou rekonvalescencí. Zprostředkovává ale také právní rady a pomoc pro rodiny nemocných dětí.

Haima zřídila a sponzorsky hradí místo klinického psychologa na oddělení hematologie a iniciovala vznik a podílí se na provozu ubytovny pro rodiče hospitalizovaných dětí. Pomáhá i lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení, vybavení lůžkové části účelným nadstandardem a podporuje institucí a organizací podílejících se na léčení hematologických onemocnění, pomoc registrům dárců kostní dřeně a Bance pupečníkové krve.

Mimo jiné spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví a s humanitárními organizacemi ČR, připomínkuje nově vznikajících a novelizovaných legislativních norem a zabývá se publikační a informativní činností.

Podrobnější informace najdete na stránkách organizace: www.haima.cz .

Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (FTO VFN).
  Fakultní transfuzní oddělení VFN.

Dovolte, abychom Vám představili Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (FTO VFN):

 • provádíme odběry krve a jejích složek (erytrocyty, trombocyty, plazma) na dvou pracovištích - v areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí a na Zbraslavi, prostřednictvím odběru s mobilní jednotkou odebíráme krev i v řadě dalších míst v Prazea Středočeském kraji
 • zpracováváme také odebranou krev od našich externích dodavatelů – z odběrových center Jihlava, Chrudim a Příbram
 • pro naše pacienty zajišťujeme léčebné depleční odběry krve a jejích složek, a před plánovanými chirurgickými výkony i odběry autologní (tzv. autotransfuze)
 • odebranou krev laboratorně testujeme, a dále zpracováváme na široké spektrum transfuzních přípravků jak základních (erytrocytární, trombocytární, plazma), tak i speciálních (transfuzní přípravky pro pediatrii a neonatologii)
 • spolupracujeme s Českým registrem dárců krvetvorných buněk při IKEM Praha, během odběru krve se tak můžete zaregistrovat i jako dárce kostní dřeně (vyplněním dotazníku a odběrem vzorku krve)
 • jako součást laboratorního komplementu VFN provádíme základní i speciální imunohematologická vyšetření pacientů před výdejem transfuzních přípravků
 • podílíme se na postgraduálním vzdělávání lékařů a bioanalytiků v oboru hematologie a transfuzní služba
 • jsme držiteli certifikátu jakosti třídy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 15189:2013

Vaše krev a krevní složky jsou stále nenahraditelnou součástí léčebné péče a využívají se především:

 • při operacích (operace srdce a cévního systému, operace plic, transplantace)
 • k léčbě chudokrevnosti, zhoubných nádorů a onemocnění krvetvorné tkáně
 • v dialyzačním programu (umělá ledvina)
 • po těžkých úrazech (velké ztráty krve)
 • při výměnných transfuzích pro novorozence
 • pro výrobu léčiv z plasmy (koncentráty koagulačních faktorů, očkovací látky)

Chcete-li se dozvědět více:


! Těší se na Vás pracovníci transfuzního oddělení VFN !

Thomayerova nemocnice, jedna z největší zdravotnických zařízení v České republice.

Thomayerova nemocnice je moderně se rozvíjející klinické centrum, kde se poskytuje specializovaná medicína na velmi vysoké úrovni a které současně poskytuje zázemí odborníkům z mnoha lékařských oborů.

  Navštivte transfuzní oddělení Thomayerovy nemocnice.
Transfuzní oddělení Thomayerovy nemocnice provádí odběry plné krve a plazmy od dobrovolných bezplatných dárců. Odebraná krev a její složky jsou zpracovávány na koncentráty červených krvinek, koncentráty krevních destiček a plazmu pro klinické použití, část plazmy je odesílána k průmyslovému zpracování (přípravky z ní vyrobené se z části vrací do nemocnice).

Transfuzními přípravky zásobujeme všechna oddělení Thomayerovy nemocnice, IKEM a některá další zdravotnická zařízení v obvodu Prahy 4. Laboratoře transfuzního oddělení zajišťují imunohematologické vyšetření dárců krve, nemocných z Thomayerovy nemocnice, z IKEMu i z dalších zdravotnických zařízení (včetně předoperačního a předtransfuzního vyšetření) a vyšetření těhotných z prenatálních poraden.

Bližší informace na www.ftn.cz nebo emailem na darci@ftn.cz.


Hrabě Dracula ve filmech a muzikálech
  Muzikál Dracula, 1995, ČR

Hrabě Dracula inspiroval mnoho filmových i muzikálových autorů. Poprvé byl román Dracula zfilmován v roce 1922 pod názvem Upír Nosferatu. Další filmové adaptace pak vznikaly ve 30. a 70.letech. Z moderních zpracování je nejznámější americký film z roku 1992 od režiséra Francise Forda Coppoly, kde hrají takové hvězdy jako GaryOldman, WinonaRyder, Anthony Hopkins, KeanuReeves nebo MonicaBellucci. Velmi působivou hudbu k tomuto filmu složil WojciehKilar. Její tóny dokreslí atmosféru našeho letošního literárního čtení. Jedna z posledních filmových adaptací přišla do kin v říjnu 2014 pod názvem " Drákula: Neznámá legenda". Srománem Brama Stokera má ale společné snad pouze jméno hraběte Draculy, který je vládcem Transylvánie. V muzikálovém podání se s hrabětem Draculou setkáváme na české scéně poprvé v roce 1995 na jevišti Kongresového centra v Praze. V hlavních rolích účinkují Lucie Bílá, Daniel Hůlka, Jiří Korn, Leona Machálková, Pavel Vítek a další. Vynikající hudbu k muzikálu složil Karel Svoboda. Muzikál se letos vrací na repertoár Hudebního divadla Karlín. Po Jozefu Bednárikovi převzal režii Filip Renč. Na rozdíl od českého muzikálu, u kterého by se dalo říci, že je na volné motivy Stokerova románu, je americký "Dracula, theMusical" hudebním ztvárněním tohoto literárního díla.Muzikál měl premiéru v La JollaPlayhouse, La Jolla, California, v roce 2001. V roce 2004 se dostal na prkna slavné Broadway následované dalšími divadly v různých zemích - např. Rakousku, Švýcarsku či Korey. Ačkoliv se i naše představení odehrává na prknech pražského Divadla V Celetné, my se vracíme k jeho literární podobě. Na vychutnání atmosféry ponuré viktoriánské Anglie a rozlehlých rumunských hvozdů se s vámi v neděli 8. 5. od 19h těší celý tým Bez Rozdílu, o. p. s. a festivalu Irský Máj / Irish May.

Darujte naději i dobrou náladu
  Odběrový sál transfuzního oddělení ÚHKT

Darovat krev nebolí a trvá to jen pět až deset minut. Významje přitom obrovský. Jen díky svým dárcům jsme vloni mohli vyrobit více než 15 tisícvysoce kvalitních transfuzních přípravků pro těžce nemocné.„Moc děkuji dárcům. Žiju už tři roky a všem dík dík…“ vzkazuje Josef, jeden z našich pacientů. Ústav hematologie a krevní transfuze je největší hematologické centrum v Česku zaměřené na specializovanou léčbu lidí s poruchami krvetvorby. Na transfuzním oddělení zajišťujemepředevším pro něstandardní odběry plné krve a separace trombocytů a plazmy technikou hemaferézy. Vážíme si každého jednotlivého odběru – zhruba 450 mililitrů krve může pomoci až čtyřem různým pacientům. Lidskou krev totiž nelze v medicíně ničím nahradit. A stejně nepostradatelní jsou i její dárci. Během života potřebuje transfuzi jeden člověk ze tří, dárcem je ale pouze jeden ze třiceti.Pomůžete nám tento poměr změnit?

Přidejte se. V odběrovém sále transfuzního oddělení ÚHKT jsme v loňském roce provedli téměř šest tisíc odběrů plné krve.

Darovat může každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, který váží alespoň 50 kg a nepatří mezi jedince se zvýšeným rizikem infekčního onemocnění. Všechny potřebné informace naleznete na webu ÚHKT.Dárci samozřejmě stárnou, a tak budeme my i naši pacienti vděční za každého z vás, kdo se rozhodne darovat. Pro inspiraci vzkaz od našeho dárce Tomáše: „Já to v ÚHKT miluju! Těším se vždy na den, kdy si tam zajedu, nechám si vycucat s dobrou náladou krev a doufám, že v mé krvi se přenese i má dobrá nálada k pacientovi.“ Těšíme se na vás!

Legenda o hraběti Draculovi
  Kníže Vlad III (1431–1476)
Legenda o hraběti Draculovi je spojována s valašským knížetem Vladem III (1431–1476). Valašsko byla historická země na jihu Rumunska, rozkládající se mezi karpatským obloukem a Dunajem. Navzdory obecnému přesvědčení tedy Vlad nebyl vládcem Sedmihradska (tzv. Transylvánie). Vlad III. byl proslulý pro svou krutostí vůči lidem i zvířatům, díky které získal také přezdívku "napichovač" či "narážeč". Byl považován za upíra, který sál lidem krev. A snad proto si jej vybral Bram Stoker jako předlohu pro svůj román Dracula. Svůj příběh ale vystavělz několika jiných legend nemajících s Vladem nic společného. Dracula (Drăculea) je zdrobnělinou přezdívky Vladova otce — Drak (Dracul) — jíž byl označován jako člen tzv. Dračího řádu císaře Zikmunda.

Román Dracula byl poprvé vydán v roce 1897 a zvedl velký zájem veřejnosti o téma vampyrismu. Stěžejním tématem románu je však staletí překlenující láska Elisabeth, později Míny a hraběte Draculy. Část děje se odehrává ve viktoriánské Anglii, část v rumunské Transylvánii. Celou knihu provází ponurá atmosféra obou těchto zemí.

V příběhu se také setkáváme s tradičními znaky vampyrismu. Upír žije pouze v noci, protože sluneční světlo jej spaluje a zabíjí. Po kousnutí upírem zůstávají oběti na krku dvě malé rány. Lidé se mu brání pomocí kříže nebo česneku. Upír je velmi silný a rychlý, může se měnit v mlhu či na sebe může vzít zvířecí podobu. Charakteristická je jeho nesmrtelnost. Bez ohledu na svůj věk může vypadat velmi mladě. Pro ženy je upír velmi okouzlující. Ze zvířat je pak nejčastěji spojován s netopýrem nebo vlkem.

To vše a mnohem více nalezneme v románu Dracula od BramaStokera, jehož atmosféru okusíme v neděli 8. 5. od 19h v Divadle v Celetné, kde se budeme těšit na setkání s vámi. Akce probíhá v rámci festivalu Irský Máj 2016 (06.05 - 08.05.2015), na který Vás srdečně zveme! Více o Irském Máji pod tímto odkazem.